КОНТАКТИ

Име и фамилия ТП ДГС/ДЛС, ЦУ, ПП телефон
1 Александрина Карева ДГС „Смядово“ 0889966711
2 Али Дренчев ТП   „ДГС Гоце Делчев” 0889801424
3 Андреана Трифонова ЮЦДП – Смолян 0884679863
4 Байрям Скендеров ТП   „ ДГС Гърмен” 0886847639
5 Бойчо Палакарски ТП „ДГС Невестино” 0893076786
6 Велика Манолева ТП „ДГС Първомай” 0885373701
7 Вера Станишева ЦУ на ЮЗДП ДП Благоевград 0887989859
8 Владислав Василев ТП   „ ДГС Дупница” 0886077144
9 Георги Кушлев ТП   „ ДГС Добринище” 0888575783
10 Даниела Димитрова ДЛС „Кормисош“ 08899684 87
11 Десислава Гюрова ПП „Витоша“ 0888100374
12 Джемал Медаров ТП   „ ДГС Белица” 0887198574
13 д-р Никола Дойкин ПП „Витоша“ 0884721996
14 Елена Канелова ТП  „ ДГС Разлог” 0885682409
15 Емилия Иванова ТП  „ ДЛС Осогово” 0887010134
16 Ибрахим Молла ТП ДГС „Места” 0889846454
17 Иван Ризов ТП   „ ДГС Катунци” 0887002617
18 Иванка Матеева ДГС „Хисар“ 0884473777
19 Илинка Марянска ТП  „ ДГС Благоевград” 0888621242
20 инж. Елена Кайкова лесовъд на частна практика гр.Смолян 0887249649
21 Камелия Борисова ТП  „ ДГС Земен” 0888512101
22 Крум Николов ДГС „Враца“ 0889320092
23 Лиляна Влахова ТП  „ ДЛС Дикчан” 0885292879
24 Люба Караянева-Бойчева ТП  „ ДГС Сандански” 0899148581
25 Мариета Везьова ТП  „ ДГС Симитли ” 0888773508
26 Мария Георгиева ДГС „Елин Пелин“ 0884106624
27 Мария Георгиева ТП   „ ДГС Елин Пелин” 0884106624
28 Мария Михова РДГ -Стара Загора 0887593381
29 Милка Андонова ТП  „ ДГС Кюстендил” 0887293786
30 Михаела Николова РДГ – Благоевград 0887549077
31 Мустафа Голев ТП  „ ДГС Якоруда” 0889912447
32 Надя Захова ТП   „ ДГС Катунци” 0884394760
33 Николай Дивизиев ТП „ ДГС Елешница” 0889271465
34 Николай Каратанчев ТП „ ДГС Петрич” 0887756891
35 Николай Никифоров ТП  „ ДГС Невестино” 0889318040
36 Оля Генова ПП „Врачански Балкан“ 0885367784
37 Павел Василев ТП   „ДГС Рилски манастир” 0886585832
38 Петя Стамова ТП  „ ДГС Брезник ” 0885826254
39 Радмила Джерекарова ТП  „ ДГС Трън” 0885826239
40 Румяна Ангелова ТП  „ ДГС Арамлиец” 0886301354
41 Севдалина Димитрова ЦУ на ЮЗДП ДП Благоевград 0887055100
42 Силвия Арангелова ПП „Витоша“ 0888587966
43 Симеон Ризов ТП ДГС „Струмяни” 0890526027
44 София Костадинова-Илкова ДПП „Беласица“ 0884599499
45 Таня Каратанева ТП  „ ДЛС Витошко-Студена” 0893929415
46 Татяна Димитрова ЦУ на СИДП ДП Шумен 0878596860