Първа национална конференция по Горска педагогика

Първа национална конференция на горските педагози ще се проведе през тази седмица в Учебна база УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола. Във форума ще участват експерти от Североизточното държавно предприятие и ПП „Шуменско плато“. По време на събирането ще бъдат набелязани основните задачи пред горските педагози през следващите години, ще бъде обсъдено създаването на сайт, както и други начини за популяризиране на Горската педагогика в страната.

По време на конференцията ще бъдат показани и занимания с деца, които не са включени в двете нива на обучение, а са разработени от горските педагози в хода на работата им. Центровете, които предлагат нови занимания ще бъдат шест, като в два от тях изцяло авторски двучасови уроци ще презентират експерти от ПП „Шуменско плато“ и СИДП.

Около 10 000 деца в страната са обхванати към момента в уроците по Горска педагогика. Над 3 000 от тях са учили и са се забавлявали с експерти на предприятието и парка, които работят в Шумен. През тази година горските педагози от града разработиха четири нови урока свързани с опазване на горите от пожари, оцеляване в гората и съвместното занимание с РИМ-Шумен. Преди дни в парка беше даден старт на ново занимание, което се провежда в една от най-красивите български пещери – „Бисерна“.

Първата национална конференция по Горска педагогика се организира от Съюза на лесовъдите в България, като експертите на ПП „Шуменско плато“ и СИДП получиха поканите си за участие лично от проф. д-р Иван Палигоров, който е председател на Съюза.