Лесовъдите

Лесовъдите са тесните специалисти и професионалисти, които най-добре познават горските екосистеми, методите за тяхното стопанисване и опазване. В повечето европейски страни обаче те имат ограничена педагогическа подготовка.

 

Горската педагогика

Горската педагогика е най-резултатният и достъпен начин, използван от лесовъдите в Европа за възстановяване на връзката между обществото и природата (горите), възстановяването на контакта между съвременния човек и околната среда и развиването по този начин на разбиране и усещане за природните процеси. Едновременно с това ГП запознава обществото с ролята и значението на лесовъдите за поддържането и съхраняването на горските екосистеми и осигуряването на техните многостранни и полезни екологични функции.

Дейностите на горската педагогика

Дейностите на горската педагогика обикновено се осъществяват на открито в гората – сред природата. Те осигуряват информация за околната среда, нейната защита и устойчиво управление. Това е най-ефективният начин за лесовъда да породи интерес за горските екосистеми и всички техни функции сред обществото.

Горска педагогика преследва основната си цел чрез следните задачи:

   • Да представя информация за разкриване на законите на природата в цялата тяхна сложност и пълнота.
   • Да представи ролята на лесовъда
   • Да представи устойчивото стопанисване на горите като модел и възможност за отговорно използване на ресурсите.
   • Да мотивира и стимулира промяна в поведението Хората не обръщат голямо внимание на последствията от консуматорското отношение.